Themadagen

Een geheel verzorgde dag 

De huidige ontwikkeling binnen het onderwijs, vraagt om passende maatregelen, creativiteit en flexibiliteit. Omdat binnen het onderwijs zelf tekorten niet opgevangen kunnen worden, heeft SLIM gekeken naar alternatieven waarin de maatschappij zelf een oplossing biedt. SLIM biedt daarom Themadagen aan.
Een Themadag is een lesdag waarop een bij het thema passende invulling wordt gegeven door een docent, ervaringsdeskundige of specialist. De Themadag is een aanvullende les, naast of ter ondersteuning van het basis-curriculum. Door -te doen- leren kinderen op een andere manier, en vaak laat een Themadag een goede indruk achter.
 

Hoe het werkt 

Bij SLIM kan de school een themadag uitkiezen die past bij de leerdoelen en voorwaarden van de school. SLIM heeft afspraken met verschillende themadagaanbieders. Deze aanbieders zijn specialisten, maar niet altijd bevoegd leerkracht. Volgens de  handreiking lerarentekort primair onderwijs van het Ministerie van OC&W kan onder voorwaarden inzet van een onbevoegde leerkracht plaatsvinden voor vakken buiten het kerncurriculum. Verder is het onder voorwaarde mogelijk voor NERD-besturen de eerste ziektedag van een leraar te declareren bij het Vervangingsfonds (als na-declaratie) als deze is vervangen door een vervanger zonder lesbevoegdheid. SLIM stelt in ieder geval als vereiste dat themadagaanbieders altijd beschikken over een geldig VOG voor het onderwijs. 
 
Themadagen bekijken

Themadag afnemen? 
SLIM regelt het! Neem contact op met de contactpersoon of stuur een e-mail naar [email protected]